Barnkläder

omslag svenskaFöljande plagg finns beskrivna i mönsterhäftet Barnkläder.  Se Källor för den fullständiga källförteckningen. Du kan köpa häftet direkt från min webshop, eller från någon av mina återförsäljare.

När det gäller barnkläder har vi nästan inga arkeologiska fynd och inte heller några bilder. I de flesta fall skulle jag backa här och inte göra några tolkningar, men barnen måste ju ha haft kläder på sig, så barnkläder har uppenbarligen funnits. Vår bästa gissning kan då baseras på de vuxnas kläder och på senare perioders barnkläder. Jag beskriver här varför jag har valt att tolka just dessa plagg som möjliga barnkläder. Källorna till nedanstående plagg i deras egenskap av kläder för vuxna behandlas på de av mina övriga sidor där plaggen beskrivs.

Mönstren till barnkläder finns i storlekar från 74-80 cl upp till 134-140 cl.

Enkel särk/skjorta/kjortel

svårighetsgrad 1

Vidden på kilarna kan ökas om så önskas. Längden kan varieras efter önskemål, mönstret ger förslag på en knälång och hellång variant. Antalet kilar kan varieras. Halsöppningen kan varieras.

skjortaAtt barnen hade kjortlar, precis som de vuxna, är nästan självklart. Kjorteln var ett typiskt barnplagg (senare kallad “kolt”) långt fram i historisk tid. Troligen hade de mindre barnen, precis som senare, bara en kolt och ett par hosor till blöjorna. Längden på kjortlarna för olika åldrar av barn vet vi däremot ingenting om för vikingatid. Den kan ha varierat med både ålder, kön och social status, från hellång upp till halva låret.

Den här formen av enkel kjortel är den man har hittat i arkeologiska fynd runt vikingatid, så den är den troligaste även för barnkjortlar. Dessutom finns det ett textilfragment i Hedeby som av vissa har tolkats som rester av en möjlig barnkjortel av den här typen, även om det finns alternativa tolkningsmöjligheter (struthätta eller hosa har också föreslagits). Måtten på fragmentet stämmer bra med en barnkjortel, men den tilltänkta axelsömmen är mycket tjock vilket motsäger en sådan tolkning.  Personligen anser jag att de alternativa tolkningsmöjligheterna är mer osannolika. Mer om enkel skjorta/kjortel hittar du på sidan Skorta och kjortel.

Kjortel med isydd ärm

svårighetsgrad 2

Vidden på kilarna kan ökas om så önskas. Längden kan varieras efter önskemål, mönstret ger förslag på en knälång och hellång variant. Antalet kilar kan varieras. Halsöppningen kan varieras.

Hkjortel2Som jag skriver ovan är det nästan självklart att barn hade kjortlar. Den näst vanligaste typen av kjortel, efter den enkla ovan, är kjorteln med isydd ärm. Det är alltså möjligt att barn kunde ha även denna typ av kjortel, åtminstone från 900-talet och framåt. Det finns dock inga arkeologiska fynd som kan bekräfta det. Mer om kjortel med isydd ärm hittar du på sidan Skjorta och kjortel.

 

 

 

Snäv byxa från Thorsbjerg

svårighetsgrad 2

TbyxaBaserat på att barn förmodligen bar en dräkt liknande de vuxnas, så bör pojkar, åtminstone från en viss, okänd ålder, ha burit byxor. Om byxmodellen för barn var densamma som för vuxna så bör den ha varit baserad på detta mönster från Thorsbjerg. Den kan naturligtvis ha varit enklare också. Det finns ett fynd från Elisenhof i Nordtyskland som ser ut som ett byxben i småbarnsstorlek med en fot på. Det finns inga fynd av grenpartiet, så det skulle kunna vara en hosa också.

Troligen bar blöjbarn enbart hosor under kjorteln, för att förenkla blöjbyten, men jag har mönster för dessa byxor ända från minsta storleken. Våra moderna blöjor är betydligt tätare och mer lätthanterliga än vikingatidens blöjor kan ha varit, och används med all säkerhet betydligt längre upp i åldrarna. Det är inte säkert att vikingatidens barn överhuvudtaget bar blöjor kontinuerligt. Mer om snäv byxa från Thorsbjerg hittar du på sidan Byxor.

Hätta från Dublin

svårighetsgrad 1

dublinhätta 3Hättan från Dublin är en av de bäst belagda huvudbonaderna från vikingatid. Intressant för vår del är att åtminstone en av de funna hättorna också är anpassad för att passa ett barn. Knytbanden har flyttats uppåt för att göra den mindre. Mer om hätta från Dublin kan du hitta på sidan Mindre plagg.

Comments are closed