Förstora mönster

Skalan på de flesta av mina mönster är 1:10, men det är inte svårt att förstora dem. Allra enklast blir förstoringen om du använder ett mönsterpapper med rutnät. Beskrivningen nedan utgår dock från ett papper utan rutnät

 

Skala 1:10 betyder att varje mm på häftets mönsterark motsvarar en cm i verkligheten. Observera att på bilderna nedan är skillnaden mindre än 1:10 för läsbarhetens skull.

Ta det stycke du vill förstora, börja vid ett rakt hörn (skapa dig en om det behövs, annars fungerar hörnet på mönsterpappret ofta fint). Mät upp höjden på mönsterdelen – använd en linjal eller ett måttband, mät mm och tänk om till cm. Ibland är det bra att rita ett litet streck för varje 10cm som bas.

 

 

 

Mät sedan upp hur bred mönsterdelen är vid hörnet – mät mm och tänk om till cm – och markera på papperet. Mät ut bredden vid nästa viktiga punkt – normalt vid ett hörn eller där en krök börjar. Nu kan du rita den raka linjen mellan punkterna.

 

 

 

 

Nu kommer vi till en del av mönstret där linjen kröker sig och vi har mer detaljer. Då vill vi gärna mäta ut bredden vid varje 10cm-streck. I enstaka fall vill man lägga ut streck tätare än så utifrån mönstret. I det här fallet vill vi ha bredden vid hörnet mellan axeln och ärmhålet.

 

 

 

 

Med alla punkter vi nu har är det enkelt att rita de böjda linjerna också. Rita också ut ev. markeringar, i det här fallet en markering för midjan.

 

 

 

 

 

Så var vi klara och du kan klippa ut det färdiga mönstret.

För mönsterdelar som inte har så tydliga rätvinkliga hörn är det enklast att utgå från ett kors i rutnätet, även om det ligger utanför mönsterdelen. Från det kan du börja med att mäta till hörnen på mönsterdelen. Fortsätt därefter som ovan, med skillnaden att du behöver mäta ut avstånden från det lodräta streck du valt till mönsterdelens bägge sidor istället för bara ena sidan.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *